پیشنهاد لحظه ای
پکیج ۴ دوربین تحت شبکه و دستگاه NVR برند Vektor